Hvad er forretningsudvikling?

Penge

Sponsoreret indhold

I de helt enkleste termer kan forretningsudvikling opsummeres som ideer, initiativer og aktiviteter der har det formål at gøre en forretning bedre. Dette omfatter øgede indtægter, vækst i forretningsudvidelse, øget rentabilitet ved at opbygge strategiske partnerskaber og træffe strategiske forretningsbeslutninger. Men det er udfordrende at koge definitionen af ​​forretningsudvikling ned til noget ganske simpelt. Lad os først se på det underliggende koncept, og hvordan det forbinder de overordnede forretningsmål.

Denne artikel, behandler emner som:

  • Salg
  • Forretningsudvikling
  • Marketing
  • Strategiske initiativer eller partnerskaber
  • Projektledelse / forretningsplanlægning
  • Produktstyring
  • Leverandørstyring
    Forhandlinger
  • Omkostningsbesparelser

Koncept og omfang af forretningsudvikling

Forretningsudviklingsaktiviteter strækker sig på tværs af forskellige afdelinger, herunder salg, marketing, projektledelse, produktstyring og leverandørstyring. Netværk, forhandlinger, partnerskaber og omkostningsbesparelser er også involveret. Alle disse forskellige afdelinger og aktiviteter er drevet af og tilpasset forretningsudviklingsmålene, som en virksomhed sætter sig.

Penge
Penge

For eksempel har en virksomhed et produkt / en tjeneste, der er vellykket i en bestemt region. Forretningsudviklingsteamet vurderer yderligere ekspansionspotentiale af dette produkt. Måske kan man introducere dette produkt på et lignende marked? Efter alle undersøgelser og forskning finder man ud af, at produktet / tjenesten kan udvides til en ny region/marked (som eksempelvis Tyskland). Lad os forstå, hvordan dette forretningsudviklingsmål kan knyttes til de forskellige funktioner og afdelinger:

Salg:

Salgspersonale fokuserer på et bestemt marked eller et bestemt (sæt af) klienter. I dette tilfælde vurderer forretningsudvikling de tyske markeder og konkluderer, at salg på 15 mio. DKK kan nås om tre år. Med sådanne mål er salgsafdelingen målrettet mod kundebasen på det nye marked med deres salgsstrategier.

Marketing:

Marketing involverer markedsføring og reklame med det formål at sælge produkter til slutkunderne. Marketing spiller en komplementær rolle i at nå salgsmålene. Erhvervsudviklingsinitiativer kan tildele et estimeret marketingbudget. Højere budgetter tillader aggressive marketingstrategier som opkald og kold canvas. Lavere budgetter har tendens til at resultere i passive markedsføringsstrategier, som f.eks. begrænsede print- og medieannoncer og billboards eller digitale tiltag.

Strategiske initiativer eller partnerskaber:

For at komme ind på et nyt marked, vil det være værd, at gå alene ved at rydde alle nødvendige formaliteter, eller vil det være mere pragmatisk med en strategisk partner med lokale virksomheder, der allerede opererer i regionen?

Forretningsmand og forretning – centralt for enhver virksomhed!

Med bistand fra juridiske og finansielle hold vejer forretningsudviklingsteamet alle fordele og ulemper ved de tilgængelige muligheder og vælger, hvilken virksomhed der bedst tjener.

Projektledelse / forretningsplanlægning:

Erhvervsudvidelsen kræver en ny facilitet på det nye marked, eller vil alle produkter blive fremstillet i udviklingslandet og derefter importeret til det målrettede marked? Vil den sidstnævnte mulighed kræve en ekstra facilitet i udviklingslandet? Sådanne beslutninger besluttes af forretningsudviklingsteamet baseret på deres omkostnings-, tids- og beslægtede vurderinger. Derefter svinger projektledelse / implementeringsteamet til handling for at arbejde hen imod det ønskede mål.

At forretningsudvikling og planlægning er en central del af alle virksomhede,r kan blandt andet ses ud af dette jobopslag: https://www.ofir.dk/resultat/jobannonce.aspx?jobId=329724599
Her kan vi se hvilke krav, en stor virksomhed som Danmarks Radio har til kommende medarbejdere!

Produktstyring:

Reguleringsstandarder og markedskrav varierer fra land til land. Et lægemiddel med en bestemt sammensætning kan tillades i Indien, men ikke i Danmark. Har det nye marked brug for en tilpasset (eller helt ny) version af produktet? Disse krav styrer produktledelses- og produktionsafdelinger, som fastlagt af forretningsstrategien.

Lommergener og budgetter – det hænger stadig sammen.

Omkostningsovervejelser, juridiske godkendelser og lovgivningsmæssig overholdelse vurderes alle som en del af en forretningsudviklingsplan.

Leverandørstyring:

Vil den nye virksomhed have brug for eksterne leverandører? For eksempel, vil forsendelse af produkt have brug for en dedikeret kurertjeneste? Eller vil den faste partner med enhver etableret detailkæde til detailsalg? Hvad er omkostningerne forbundet med disse engagementer? Forretningsudviklingsteamet arbejder gennem disse spørgsmål.

Forhandlinger, netværk og lobbyisme:

Et par forretningsmæssige initiativer kan have brug for ekspertise inden for bløde færdigheder. For eksempel er lobbyvirksomhed lovlig nogle steder, og det kan blive nødvendigt for at trænge ind på markedet. Andre bløde færdigheder som netværk og forhandlinger kan være nødvendige med forskellige tredjeparter som leverandører, agenturer, myndigheder og regulatorer. Alle sådanne initiativer er en del af forretningsudviklingen.

Omkostningsbesparelser:

Forretningsudvikling handler ikke kun om stigende salg, produkter og markedsdækning. Der er også behov for strategiske beslutninger for at forbedre bundlinjen, som omfatter omkostningsbesparende foranstaltninger. En intern vurdering, der viser høje rejseudgifter, kan f.eks. føre til ændringer i rejsepolitikken, såsom hosting af videokonferenceopkald i stedet for møder på stedet eller valg af billigere transportformer. Lignende omkostningsbesparende initiativer kan implementeres ved outsourcing af ikke-kernearbejde som fakturering og regnskab, økonomi, it-drift og kundeservice. Strategiske partnerskaber, der er nødvendige for disse initiativer, er en del af forretningsudviklingen.

Skriv et svar