Sponsoreret indhold

Økonomiplus er et opstartsprojekt, hvor vi ønsker at have mere fokus på de emner jeg berører, når jeg arbejder med virksomheder i SME segmentet. Økonomiplus.dk er min side, hvor jeg beskæftiger mig med helt centrale emner. Jeg ønsker, derfor at:

Min holdning er, at der er alt for mange virksomheder, der ikke har tilstrækkelig med viden omkring hvad der rører sig på det økonomiske felt. Jeg ser alt for mange regnskaber der sejler, og jeg har gjort det til min mission, at hjælpe disse virksomheder!

Lisette Olsen, Cand. Merc. Scient

Økonomi er en disciplin, der låner fra flere videnskaber f.eks. sociologi eller jura, for at forklare hvorfor og hvordan mennesker og virksomheder agerer for at forbedre deres situation og deres generelle økonomi.  Eksempelvis låner økonomi viden fra den adfærdsmæssige økonomi – som egentlig er et studie under psykologi, og økonomi låner fra historie for at analysere, hvordan tidligere erfaringer kan danne bilelder af hvordan fremtiden måske skal se ud. Dette kan føre til dårlige beslutninger, hvis ikke man inddrager disse andre retninger.

Økonomer løser typisk problemer ved at:

Abstraktion: nedbrydning af et problem i dets forskellige komponenter, da et problem har forskellige faktorer der påvirker det. F.eks. enhver stor virksomhed drives af mange mennesker, hver med en vigtig rolle. Disse roller skal anvendes, for at vi kan få løst virksomhedens overordnede økonomiske udfordringer.

Analyse: Observation af tidligere indsamlede datamængder, konteksten de optræder i, samt hvilken teori der forudsiger, at hvilke valg der bliver foretaget, samt hvorfor disse valg bliver taget. Dataanalyse er meget vigtigt. Det kan du læse mere om her hos BiomCare.

Økonomi er vigtigt – både for store og små virksomheder!

  • Hvorfor er nogle lande rige og nogle lande fattige?
  • Hvad skete der i 2008 under finanskrisen – og hvad var det, der forårsage den værste finanskrise siden 1930’erne?
  • Hvorfor er indkomst og rigdom blevet mere ulige fordelt i løbet af de sidste mange årtier?
  • Hvordan vil befolkningens aldring påvirke livet i de kommende årtier? Har det en betydning?
  • Hvordan ændres arbejdsstyrken med de fremskridt der gøres inden for robotik, automatisering og kunstig intelligens?

Økonomistyring er en disciplin, der kan hjælpe os med at besvare disse spørgsmål. (Du kan læse mere om økonomistyring i denne artikel.) Økonomi kan faktisk defineres på få forskellige måder: Det er studiet af hvordan folk bruger ressourcer eller undersøgelsen af beslutningstagningen der fører til de beslutninger. Økonomi involverer ofte emner som rigdom, lønninger, finanser, arbejdsstyrke, recessioner og banker, hvilket fører til den misforståelse, at økonomien handler om penge og aktiemarkedet alene. Det er ikke korrekt, og er en udbredt misforståelse.. Faktisk er det en meget bredere disciplin, der hjælper os med at forstå historiske tendenser, fortolke morgendagens overskrifter og lave forudsigelser i de kommende årtier – om hvordan vores verden vil udvikle sig.

Update 2018: en af de virksomheder jeg har arbejdet med, indenfor feltet ferskvandsbiologi, har jeg netop produceret en ny artikel i samarbejde med. Virksomheden har blandt andet et produkt, der er udviklet fra Københavns universitet, og det ser meget interessant ud.

Sponsoreret indhold